Jouw privacy is belangrijk. Wij gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat je rechten zijn is deze privacyverklaring opgesteld.

 

Over Raevels

Raevels is een digitaal creatief bureau. Hieronder staan alle contactgegevens op een rij.

 

Adres Zuiderzeestraat 3 (1719 LA) te Aartswoud
Website https://www.raevels.nl/
E-mail hello@raevels.nl
Telefoonnummer +316 21 495 095
   
Facebook.com /raevels/
   
KvK-nummer 37156435
Btw-nummer NL002102704B49

 

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen van jou:

 

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Identificatiegegevens (wanneer je gebruik maakt van je rechten met betrekking tot privacy);
 • Persoonsgegevens die je deelt met ons, omdat je bij ons bepaalde diensten of een abonnement afneemt.

 

Je bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht je persoonsgegevens te verstekken. Echter, wanneer je de benodigde persoonsgegevens niet verstrekt kunnen sommige onderstaande handelingen simpelweg niet uitgevoerd worden en kunnen we onze website niet beschikbaar maken aan je.

 

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens altijd met een reden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Raevels persoonsgegevens kan verzamelen:

 

 • Het sluiten van een overeenkomst met Raevels waaronder het afsluiten van abonnementen, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;
 • Het uitvoeren van de dienstverlening van Raevels;
 • Het aanmaken van een account op de website van Raevels en het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website;
 • Het opnemen van contact met jou, telefonisch, per mail, via social media of met behulp van de chatmogelijkheid op onze website;
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 • Het versturen van een nieuwsbrief als je je daarvoor hebt ingeschreven;
 • Het analyseren van het gebruik van de website en het type bezoeker;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
 • Het verifiëren dat je bent wie je zegt, wanneer je jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

 

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

Hieronder vind je de wettelijke bases waaronder wij gegevens verzamelen. Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Raevels;
 • Raevels heeft een wettelijke plicht de persoonsgegevens te verwerken.
 • Raevels heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;

 

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Raevels op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot de onze. Wanneer je gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal er na jouw bezwaar worden gestopt hiermee. Verderop in deze privacyverklaring geven we je meer informatie met betrekking tot verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang.

 

Nieuwsbrief

Als jij je abonneert op de nieuwsbrief geef je toestemming jouw voor- en achternaam en e-mailadres voor de toezending daarvan te gebruiken. Je kunt je overigens op elk gewenst moment uitschrijven van de nieuwsbrief.

 

Reviews

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op onze website worden gepubliceerd wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je voornaam, achternaam en bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

 

Als wij je persoonsgegevens openbaar maken op onze website zullen wij dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst. Raevels maakt gebruikt van cookies om de website naar behoren te laten functioneren en te verbeteren, om het gebruik van de website inzichtelijk te maken.

 

Google Analytics

Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maakt Design by Fuzz-e gebruik van Google Analytics, onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google. Google Analytics plaatst hiervoor analytische cookies. Google Analytics is door ons zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat wil onder andere zeggen dat Google Analytics niet jouw volledige IP-adres verwerkt en jouw gegevens niet deelt met (andere diensten van) Google. De statistieken kunnen in de VS worden opgeslagen. Google is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield.

 

Video

Op de website van Raevels kunnen mogelijk videobeelden worden getoond, bijvoorbeeld via embedded YouTube en Instagram video’s. Deze partijen kunnen gegevens van jou registreren, bijvoorbeeld wanneer jij de video afspeelt. Wij hebben YouTube zo ingesteld dat deze geen gegevens verzamelt zolang de video niet wordt afgespeeld. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Deze partijen slaan gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten.

 

Tracking cookies

Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen er aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content worden getoond. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

 

De Consumentenbond biedt een stappenplan om cookies te verwijderen. Je kunt via de website Your Online Choices de instellingen voor interest based advertising aanpassen.

 

Delen met derden

Raevels deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Deze derden zijn in ieder geval:

 

 1. De hostingserverprovider, die onze website op zijn server heeft staan;
 2. De hostingprovider, wiens serverruimte wij gebruiken om jouw website te hosten;
 3. De partij die domeinnaamregistraties verzorgt;
 4. De partijen die ons in staat stelt inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van onze website;
 5. De partij wiens dienstverlening we gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden;
 6. De partijen wiens software we gebruiken voor (grafisch) ontwerp;
 7. De partij wiens software we gebruiken voor het verzenden van grote bestanden;
 8. De partijen die de boekhouding van Raevels verzorgt;
 9. De partij die software en apps ontwikkelt in het kader van onze overeenkomst met jou;
 10. De partijen van wiens dienstverlening wij gebruikmaken voor het creëren en onderhouden van (nieuwe) dienstverlening;
 11. De partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

 

Deze partijen mogen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gedeeld. Hierover hebben we afspraken gemaakt.

 

Wij kunnen bovendien jouw persoonsgegevens in jouw opdracht delen met een derde partij voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij kun je denken aan een drukker die drukwerk ten behoeve van jou verzorgt.

 

Gerechtvaardigd belang

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.

 

Marketing

Als jij een dienst van ons afneemt, dan kunnen we jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke diensten. Op deze manier kan Raevels groeien en zijn naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Je hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

 

Vorderingen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

 

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening van Raevels te leveren. Na afloop van de dienstverlening worden je persoonsgegeven nog 36 maanden bewaard, tenzij de wet anders voorschrijft. Dit vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat je informatie bij ons opvraagt over de geleverde dienstverlening. Gegevens worden daarnaast bewaard voor het geval er een klacht of geschil ontstaat over de geleverde diensten.

 

Een uitzondering op deze bewaartermijn is wanneer wij niet de mogelijkheid hebben de gegevens te wissen omdat we jou niet kunnen identificeren. Hierbij kan je denken aan statistieken in Google Analytics.

 

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens, er is immers een wettelijke plicht deze zeven jaar te bewaren.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens maximaal drie maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken bewaard.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Raevels houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). E-mail die Raevels aan jou verstuurd is tevens versleuteld middels SSL verzonden. Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

 

Persoonsgegevens worden samen met de bedrijfsgegevens door ons opgeslagen op een lokale server.

 

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Raevels.

 

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van je identiteitsbewijs vragen we je jouw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

 

Meer informatie over je rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

 

Klachten

Hoewel we altijd ons best zullen doen om er bij een klacht samen met jou uit te komen, willen we je toch even wijzen op je recht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dit moet doen.